Webnode

 

FORMULIR PENDAFTARAN TIM KARAWITAN GITA PRADANGGA

SMA NEGERI 2 BANTUL

    www.pradangga.jimdo.com

DAFTAR

Webnode

Sugeng Rawuh 

Kacamaya punika kinanthèn aran Widyaksara, minangka salah satunggaling kacamaya pasinaon basa Jawa, mliginipun tumrap para siswa ing pawiyatan SMA Negeri 2 Bantul - Ngayogyakarta.

 

Sumangga mugi wonten ginanipun

Salebeting kacamaya punika, panjenengan saged ngundhuh sapérangan bahan ajar / modul basa Jawa SMA ingkang lumampah mawi kurikulum 2013 ing pawiyatan SMA Negeri 2 Bantul - Ngayogyakarta.

Sedaya seratan basa Jawa aksara Latin wonten kacamaya punika kajumbuhaken kaliyan "Pedoman Penulisan Bahasa Jawa Aksara Latin" Balai Bahasa Yogyakarta.