Sugeng Rawuh 

Kacamaya punika kinanthèn aran Widyaksara, minangka salah satunggaling kacamaya pasinaon basa Jawa, mliginipun tumrap para siswa ing pawiyatan SMA Negeri 2 Bantul - Ngayogyakarta.

 

Sumangga mugi wonten ginanipun

Salebeting kacamaya punika, panjenengan saged ngundhuh sapérangan bahan ajar / modul basa Jawa SMA ingkang lumampah mawi kurikulum 2013 ing pawiyatan SMA Negeri 2 Bantul - Ngayogyakarta.

Sedaya seratan basa Jawa aksara Latin wonten kacamaya punika kajumbuhaken kaliyan "Pedoman Penulisan Bahasa Jawa Aksara Latin" Balai Bahasa Yogyakarta.

PENDHAPA

Items: 1 - 2 of 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Flag Counter

Contact

Setya Amrih Prasaja,S.S. SMA Negeri 2 Bantul. Jalan Kartini Bantul. +6282328481414 widyaksara@gmail.com