Sugeng Rawuh 

Webnode

Kacamaya punika kinanthèn aran Widyaksara, minangka salah satunggaling kacamaya pasinaon basa Jawa, mliginipun tumrap para siswa ing pawiyatan SMA Negeri 2 Bantul - Ngayogyakarta.

 

Sumangga mugi wonten ginanipun

Salebeting kacamaya punika, panjenengan saged ngundhuh sapérangan bahan ajar / modul basa Jawa SMA ingkang lumampah mawi kurikulum 2013 ing pawiyatan SMA Negeri 2 Bantul - Ngayogyakarta.

Sedaya seratan basa Jawa aksara Latin wonten kacamaya punika kajumbuhaken kaliyan "Pedoman Penulisan Bahasa Jawa Aksara Latin" Balai Bahasa Yogyakarta.


Webnode

PENDHAPA

/album/pendhapa/img-2604-jpg/

—————

/album/pendhapa/gita-lagi-jpg/

—————

—————


Contact

Setya Amrih Prasaja,S.S.

SMA Negeri 2 Bantul. Jalan Kartini Bantul.

+6282328481414


Flag Counter